Konkurransevilkår

07/01/22

Paleet arrangerer en løpende konkurranse hvor en ny kunde kan vinne et gavekort til en verdi av 1 000 NOK hver måned. Premien kan ikke overføres eller byttes til kontanter eller andre produkter.

Konkurranseperioden er fra 01.09.2021 til og med 31.12.2022.

Du må være over 16 år for å delta og vinne. Deltakere i konkurransen er personlig, og kan ikke gjøres på vegne av andre.

For å delta i konkurransen må man gi en eller flere av Paleets leietakere tilbakemelding basert på deres opplevelse i butikk – dette gjøres på nett via eget skjema. Hver registrert tilbakemelding anses som et lodd i trekningen. Man kan kun vinne en gang per person (registrerte telefonnummer).

Vinneren av konkurransen trekkes tilfeldig. Det utropes én vinner hver måned som Paleet kontakter via mobil. Dersom vinner ikke svarer på henvendelsen innen 14 dager trekkes en ny vinner.

I tråd med personvernforordningen vil ingen personlig informasjon bli delt med tredjepart eller brukt til andre formål. Alle personopplysninger som blir gitt i forbindelse med konkurransen, vil bli slettet når konkurransen er over.

Paleet er ansvarlig for behandlingen av dine personopplysninger, se fullstendige vilkår her.  Hvis du har spørsmål om dine personopplysninger kan du sende en e-post til post@paleet.no Hvis du er misfornøyd med behandlingen av dine personopplysninger kan du klage til Datatilsynet på datatilsynet.no. Du har rett til å be om å få innsyn, be om sletting, retting, begrenset behandling, protest og dataportabilitet av dine personopplysninger.

Paleet-ansatte og deres familiemedlemmer kan ikke delta i konkurransen.

Paleet påtar seg ikke ansvar for tekniske feil eller andre problemer som kan føre til at en påmelding eller bidrag til konkurransen forsvinner eller ikke blir registrert.

Vinnere kan være pliktig til å betale skatt av premien i henhold til norske skatteregler.

Disse vilkår skal tolkes i samsvar med norsk rett og eventuelle tvister skal bringes inn for ordinære norske domstoler.

 

Logg inn