Paleet er Miljøfyrtårnsertifisert

Paleet eies av KLP Eiendom, og nå har alle KLP Eiendoms kjøpesentre blitt Miljøfyrtårnsertifisert. Miljøfyrtårn gir oss gode verktøy for å jobbe med bærekraft innen områder som arbeidsmiljø, innkjøp, energi, transport, avfall, utslipp og estetikk.

25/10/23

Samtlige av KLP Eiendoms kjøpesentre har nå fått plaketten fra Miljøfyrtårn på veggen.

– Vi ønsker å imøtekomme et stadig økende krav om bærekraft. Dette sier Susanne Seel Bahr, Eiendomsforvalter i kjøpesenteravdelingen i KLP Eiendom.

– Dette er kjempestort og veldig, veldig gøy, sier Anja Løvåsen, senterleder i Glasmagasinet i Oslo sentrum. I tillegg har Paleet, Fornebu S og Byporten Mall of Oslo også blitt Miljøfyrtårnsertifisert. Hvaltorvet i Sandefjord var allerede sertifisert fra før av. Dessuten har hovedkontoret i Oslo også fått sertifisering.

– Vi har gjennomført prosessen sammen i et team med representanter fra alle kjøpesentrene. Det har egentlig vært veldig fint siden vi har kunnet samarbeide og dele innsikt og kunnskap i løsninger og rutiner, sier Anette Øyehaug, markedskoordinator ved Paleet.

KLP Eiendoms avdeling for bærekraft og miljø har vært med i teamet som gode støttespillere.

– KLP Eiendom har alltid vært veldig opptatt av bærekraft og miljø, men denne prosessen har gjort at vi har fått med oss en større del av organisasjonene, sier hun. Både leietakere, leverandører og sluttkunder blir på ulike måter påvirket.

Anette Øyehaug, markedskoordinator og Thomas Nordal, driftssjef ved Paleet mottar plaketten fra Ordfører Marianne Borgen

Utfordrende bygg

Et kjøpesenter er egentlig et veldig levende og komplisert bygg når det kommer til bærekraft. Det er normalt ganske mange og forholdsvis ulike leietakere, både butikker og restauranter med ulike behov for avfallshåndtering. Noen virksomheter har behov for å håndtere spesialavfall, andre butikker har behov for å bytte interiør forholdsvis ofte. Et kjøpesenter har også ganske lange åpningstider og mange mennesker som kommer inn og ut hele dagen. Dette setter ekstra press på oppvarming og lufting.

– Å gå gjennom en sånn prosess innebærer at vi må gjennomgå en hel del systemer, rutiner og anlegg. Våre driftsavdelinger har alltid jobbet mye med å optimalisere energi, luft, avfall og klima, men nå har vi tatt dette enda et steg og kikket ekstra nøye på hvor vi kan stramme inn. For eksempel slår vi nå ikke på rulletrappene før klokka 10, og vi har gått nøye gjennom belysning og oppvarming i alle bygg. Dette gir over tid utslag på strømregningen og dermed indirekte utslipp, sier Pål Gravdahl ved Fornebu S.

– Vi føler et ekstra ansvar siden vi sitter på et bygg som var verdens første kjøpesenter som oppnådde klassifiseringsnivået BREEAM Outstanding – og dermed verdens mest miljøvennlige kjøpesenter. Nå ønsker vi også å bli enda mer miljøvennlige i driften, forteller Gravdahl.

– At vi blir miljøsertifisert innebærer en del endringer for våre leietakere. Det er viktig for oss at de også er med. For eksempel innebærer det at vi setter høyere krav til leietakernes innsats i å sortere avfall. Vi opplever at leietakerne har vært veldig positive. Mange av dem har jo selv sertifisert seg hos Miljøfyrtårn, sier Seel Bahr.

«Bærekraft dreier seg også om sosial bærekraft, altså ikke bare om miljø, men også arbeidsmiljø»
— Susanne Seel Bahr, Eiendomsforvalter KLP Eiendom

Sosial bærekraft

– Bærekraft dreier seg også om sosial bærekraft, altså ikke bare om miljø, men også arbeidsmiljø, sier hun. Hvordan tar man godt vare på de ansatte? Hvordan skaper man et inkluderende arbeidsliv? Hvordan skaper man et godt og attraktivt arbeidsmiljø?

– Dette er spørsmål som vi hele tiden prøver å besvare, legger hun til.

Blant KLP Eiendoms mange leietakere bor det mange bærekraftsperler. I Glasmagasinets underetasje holder den lille motebutikken iSustain til. Her kan du kjøpe brukte designerklær og -vesker. I tredje etasje kan du kjøpe en kortreist lunsj på nyåpnede kaféen Cousins, som gir nyankomne flyktninger arbeidstrening og et viktig løft inn i arbeidslivet.

– Dette er bærekraftige forretningsmodeller som vi stadig ser mer av, og som beviser at bærekraft kan være lønnsomt, forteller Seel Bahr.

– Dette her er bare begynnelsen. Vi skal fortsette å optimalisere og forbedre både byggene og driften av dem, sier Markedskoordinator Ingeborg Hommelstad fra Byporten Mall of Oslo.

 

  • Stikkord: bærekraft, klp eiendom, miljø, miljøfyrtårn, miljøfyrtårnsertifisert, paleet, samfunn

Logg inn